VOP (Všeobecné obchodní podmínky) zpracované ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č.22 / 2004 Sb.z., § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku a § 40 občanského zákoníku

Ľubomír Klimák LIBRA EXPRES
Kolta 120
941 33 KOLTA
Slovakia

O : 37067303
...................................................................................................................................................

Akceptujeme pouze řádně a závazně vyplněné objednávky.*

Objednávka obsahuje :
1.    Prohlášení potvrzující, že se kupující seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a plně s nimi souhlasí.
2.    Udělení bezvýhradného souhlasu se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.z.. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR pro interní účely.
3.    Prohlášení, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.

ODVOLÁNÍ OBJEDNÁVKY :
Objednávka se ve smyslu § 273 odst.1 Obchodního zákoníku a § 40 občanského zákoníku považuje oboustranně za závaznou. Jednostranné zrušení objednávky bez uvedení zákonného důvodu, je ve smyslu uvedeného nepřípustné.

NÁZEV produktu :

E-program
Katalog zprostředkovatelů zaměstnání (KTLG W1000 CZ)

Typ souboru: Microsoft Excel Worksheet (s vyhledávačem  podle klíčových slov)
Velikost: 495 kB
Instalace: Volně stažitelný soubor, není nutná žádná instalace dotačních programů do PC ani do Androidu*.

* POZNÁMKA: Pro každý případ link na legální a bezplatné stažení aplikací Microsoft Office pro Android a iOS (Excel, Word, PowerPoint) poskytujeme v doprovodném e-mailu k e-programu.

CENA programu KTLG W1000 CZ:
599,- Kč (žádné "skryté poplatky"!)

+ K českému e-katalogu Vám GRÁTIS přidáme slovenskou verzi programu (v SK distribuovanou za cenu 22 € = cca. 580 Kč!) = ZDARMA další kvantum příležitosti od společností registrovaných v Slovensku. ++ K tomu všemu dostanete další neocenitelný BONUS - jedinečný e-book "JAK nezabít své šance na získání PRÁCE".

FAKTURACE, forma úhrady, dodací lhůta a autorská práva :

Na základě Vaší objednávky Vám bude vystavena zálohová elektronická faktura v celé ceně produktu (599, -Kč).
Elektronická faktura Vám bude zaslána na e-mail uvedený objednávce a bude splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 431/2002 Sb.z.. o účetnictví v platném znění.

• Vzhledem k elektronické povaze zboží Vám e-program bude zaslán až po připsání fakturované částky (599.-Kč) na náš partnerský účet.
• Ihned, jak fakturu uhradíte a platba se zobrazí na našem partnerském účtu, Vám zašleme elektronickou poštou (v příloze e-mailu) program KTLG W1000 CZ ..... Můžete ho mít ještě v den úhrady pokud fakturu uhradíte v ČSOB bance, a.s., nejpozději však do 2 pracovních dnů (pokud použijete jinou banku)!
• Výkon majetkových a autorských práv na dodané elektronické produkty zůstává v pravomoci dodavatele.
• Forma úhrady faktury: Výhradně bankovním převodem.
............................................................................................................................................................................................................................
Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Všeobecnými obchodnými podmínkami a ustanoveními příslušných právních předpisů SR zejména ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č.22 / 2004 Sb.z. o elektronickém obchodě , § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku a § 40 občanského zákoníku, pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví něco jiného.

Nejsme zprostředkovatelem práce a netýkají se nás ustanovení MPSV (v CZ) ani UPSaR (v SK).
Výkon majetkových a autorských práv na dodané elektronické produkty zůstává v pravomoci dodavatele.
**********************************************************************************************************************************

Na okraj :

Chápeme každého, kdo má obavy hradit zálohovou fakturu a pak čekat na program. Bohužel po nepříjemných zkušenostech s neplatiči a zdlouhavým vymáháním plateb od několika neseriózních klientů, jsme museli přistoupit k tomuto opatření. Samozřejmě v souladu s právními normam CZ a SK*. Je to ustálená a zákonná praxe společností distribuující obdobné programy elektronickou poštou.....
Děkujeme za pochopení !

*Legalita (ve smyslu platných právních norem) a legitimita (způsobilost a oprávněnost) týkajících se našich aktivit prověřené jak českými, tak i slovenskými úřady.
======================================================================================================

Katalog zprostředkovatelů zaměstnání KTLG W1000 CZ  > Jak to funguje (velmi zjednodušené vysvětlení pro laiky ) : 
 
Nabídky na webových stránkách společností v KTLG W1000 CZ se aktualizují automaticky > interaktivně < t.j. ihned - tak jak je aktualizují administrátoři webů ! Takto budete mít k dispozici VŽDY A PRÁVĚ AKTUÁLNÍ INFORMACE o tisících pracovních PŘÍLEŽITOSTÍ !!!

Požadované údaje lze libovolně uspořádat a editovat podle Vašich potřeb a zvolených údajů (např. podle sídla společnosti, země kde chcete jít pracovat, profese apod.), nebo použít funkci rychlé vyhledávání ...

 

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.